Dreamhack

Allt fler svenska företag säljer i dagsläget sina produkter eller tjänster via Internet. En del företag ser Internet som deras primära kanal för kundkontakt medan andra företag mer ser det som ett komplement. Oavsett vilken inställning företag har till Internet så har det blivit en allt viktigare kanal för kundkontakt i alla branscher.

På samma sätt som konsumenter tidigare förväntade sig att alla företag fanns med i Gula Sidorna så förväntas företag idag finnas representerade på Internet. Dreamhack tillhandahåller en mängd svenska sajter inom olika ämnesområden.